QUI SOM

quisom

EXPERTS ASSOCIATS TERRASSA, és un despatx que, creat al 1997, està format per un equip de grans professionals amb amplis coneixements i experiència en l’àmbit laboral, comptable, fiscal, jurídic i mercantil, entre d’altres.

El nostre objectiu és assessorar a les petites i mitjanes empreses i als autònoms, proporcionant un servei integral d’assessorament en tots els àmbits que hem citat anteriorment.

Experts Associats és l’empresa a partir de la que neixen altres departaments que avui en dia formen el nostres grup.

Actualment hem ampliat els nostres despatxos amb més serveis, fet que ha possibilitat que poguem oferir un assessorament molt més complert tant a nivell professional com personal, arribant a les àrees de formació (tant de l’empresa com personal), immobiliària i d’assegurances.

Volem oferir, i oferim serveis de qualitat, estem pendents de qualsevol necessitat que puguin tenir els nostres clients i els informem puntualment de novetats normatives i legals que vagin sortint i que estiguin relacionades amb la seva activitat.

Sabem que la prioritat és el teu negoci i la nostra és facilitar-vos tots els tràmits legals que necessiteu per desenvolupar la vostra activitat.

ASSESSORIA

LABORAL

 • Afiliació d’empreses a la Seguretat Social
 • Comunicació obertura Centre de Treball
 • Altes, baixes i variacions treballadors Autònoms
 • Altes, baixes i variacions treballadors Règ. General
 • Altes i baixes Règims Especials
 • Confecció nòmines i assegurances socials
 • Alta a les mútues d’Accidents
 • Tramitació de les baixes per malaltia o accident
 • Aplicació i actualització de Convenis
 • Confecció i registre de contractes, pròrrogues
 • Declaració trimestral i anual de l’IRPF (mod. 111 i mod. 190)
 • Certificats retencions treballadors
 • Tramitació certificats de Seguretat Social
 • Aplaçaments deutes
 • Càlcul liquidacions
 • Tramitació de pensions, jubilacions, incapacitats…
 • Assistència i contestació davant departament Inspecció de Treball
 • Representació en Actes de Conciliació i procediments d’acomiadament davant el Jutjat Social
 • Assessorament integral

COMPTABLE

 • Registre d’assentaments comptables
 • Confecció informes comptables, balanços
 • Conciliacions bancàries
 • Actiu immobilitzat i amortitzacions
 • Control comptable financer
 • Confecció i presentació dels comptes anuals al Registre Mercantil
 • Assessorament integral comptable

FISCAL

 • Constitució de societats
 • Revisió exercicis fiscals
 • Revisió expedients administratius
 • Planificació tributaria
 • Altes i baixes d’activitat
 • Declaracions trimestrals i anuals IVA
 • Declaracions trimestrals i anuals IRPF
 • Declaració IRPF
 • Declaracions trimestrals de pagaments fraccionats
 • Declaració de Patrimoni
 • Impostos d’Activitats Econòmiques
 • Impost de Societats
 • Impost de Societats i Donacions
 • Certificats tributaris
 • Aplaçaments d’impostos
 • Negociació de deutes tributaris
 • Inspeccions tributaries

MERCANTIL

 • Constitucions i legalització de tot tipus de societats
 • Elaboració d’estatuts per a les societats
 • Dissolució i liquidació de societats
 • Contractes mercantils
 • Informes comercials i financers
 • Comptes anuals, elaboració i presentació
 • Actes i acords de juntes generals i consell d’administració
 • Gestió de patents i marques

JURÍDIC

 • Àmbit mercantil
 • Àmbit Laboral
 • Àmbit civil
 • Àmbit concursal
 • Àmbit penal

IMMOBILIÀRIA

EXPERTS IMMOBILIARIS, és una iniciativa que neix fruit de la necessitat que des del nostre grup, Experts Associats, observem que tenen els nostres clients.

La nostra intenció és donar el servei d’intermediació immobiliària (gestionant el lloguer, la venda i la compra de qualsevol tipus d’immoble) als nostres clients i al públic en general, així com el servei d’administració de finques, taxació, peritació judicial i les assegurances relacionades.

Conseqüència d’aquesta situació es crea el nostre Departament Immobiliari, format per un gran grup de professionals amb molts anys d’experiència dins el sector, que treballa amb honestedat i total transparència com a base de la nostra forma d’actuar en tot el grup.

Treballem i col.laborem amb Entitats financeres, gestionant els seus immobles, i assessorem als nostres clients en les seves necessitats de finançament.

Gestionem, des del primer moment, tots els tràmits relacionats amb els serveis d’intermediació immobiliària com poden ser la tramitació de certificats energètics, cèdules habitabilitat, suministres, etc..fins el moment de la signatura final.

Publicitem els immobles a la nostra web i ha portals de gran prestigi, amb una gran cura de qualsevol aspecte que pugui afavorir la bona fi de l’operació.

FORMACIÓ

formacio

A EXPERTS ASSOCIATS ampliem els serveis que oferim als nostres clients amb una amplia oferta formativa que els nostres clients poden fer de forma online, semi presencial o presencial segons el curs a realitzar.

L’aula virtual d’EXPERTS planteja una estratègia metodològica en la que seràs guiat cap a un aprenentatge significatiu que potencia l’esperit reflexiu i obert.

Els cursos estan dissenyats per afavorir la teva autonomia d’aprenentatge, atenent el ritme i les necessitats que puguis tenir.

Faciliten l’apropament a situacions diferents en diferents contextes, de manera que puguis transmetre els coneixements a la pràctica.

La duració del període formatiu està pensat per permetre que es pugui compaginar l’estudi amb el treball. A EXPERTS considerem que el temps

de dedicació a l’estudi d’una persona adulta s’ha d’adequar a les seves circumstàncies laborals, per el que la periodificació dels mateixos està estudiada per a què es puguin compaginar ambdues feines.

L’atenció a l’alumnat es un altre pilar que sustenten els nostres cursos online i la forma de garantitzar que l’aprenentatge es doni en les millors condicions. Des del primer dia, t’acompanyem en aquest procés, deixant que siguis tu qui marqui el ritme i la implicació en el curs, però, a més, aconsellant i aclarint els dubtes que surgeixin fins aconseguir la meta.

Important senyalar que a EXPERTS FORMACIO gestionem la tramitació de la bonificació de l’acció formativa a través de la Fundació Estatal per la formació i el treball. Per això, la formació pot sortit a preus molt competitius donat que les ofertes que oferim.

ASSEGURANCES

En EXPERTS ASSEGURANCES li oferim l’espai i el servei que necessita perquè trobi les millors ofertes d’assegurances. Treballem per a vostè, perquè obtingui la pòlissa que més s’ajusti al que està cercant, i li oferim assessorament telefònic i online gratuït. La nostra política es basa en:

ahorro

Estalvi

Incloem en els pressupostos els descomptes de les companyies, ajustant-nos a les teues necessitats.

transparencia

Transparència

Calculem els pressupostos de manera imparcial i sense afegir cap tipus de comissió

privacidad

Privacitat

Respectem totalment la Política de Privadesa de les teues dades personals.

En EXPERTS ASSEGURANCES especialitzats en l’assessorament i contractació d’assegurances per a particulars i empreses.

Estudiarem el seu cas, analitzarem les seues necessitats i acudirem al mercat assegurador per a escollir el millor segur, entre les asseguradores de primer nivell, que s’adapti perfectament per a cobrir els seus riscos.

Li acompanyem durant tota la vigència de la pòlissa i romanem sempre al seu costat, especialment en el moment del sinistre, defensant els seus interessos.
Les assegurances que oferim, són:

a1

Personals

Vida
Salut
Accidentes
Estalvi i Jubilació
Inversió
Protecció jurídica familiar

a2

Patrimonials

Llar
Caravanes
Cotxe
Moto
Actuacions i patrimonials per a minusvàlids
Embarcacions
Protecció de lloguers
Instruments musicals

a3

Professionals

Responsabilitat Civil
Autònoms
Incapacitat laboral
Activitats
Multirisc comercie
Protecció jurídica empresarial
Assegurances a col·lectius

ENVIA’NS UN MISSATGE!

  Nom

  E-mail

  Concepte

  Missatge


  L'enviament d'aquest formulari implica que he llegit i accepto l'avís legal

  CONTACTE

  EXPERTS ASSOCIATS TERRASSA
  Ancianitat 91
  08225 Terrassa
  Tel. 93 735 34 90
  assessors@expertsassociats.cat

  1dc3f1f4-031f-4a22-955a-e1702c54f987